Vald moped: Ingen modell vald

Välj mopedmodell - rätt delar direkt!

När du valt din moped kommer kategorier endast visa produkter som passar

Montera och justera ny tändning

Guide: Montera tändning och justera förtändningen

För att säkerställa korrekt tändpunkt vid höga varvtal samt för att få en gnista med bra tändenergi monterar jag Malossis innerotortändning. Fördelarna med en innerotortändning är att den skonar motorns vevaxellager och möjligheten finns till snabba inställningar för att kunna justera optimalt utan stora ingrepp.

Tack till Erik_ ,Rexxy och Bensinskalle som hjälpt mig att tyda monteringsanvisningarna från Malossi och lärt mig hur man ställer in förtändningen!

Montering av stator och rotor

Malossi innerrotortändning


Holex - Tändpunktsmätare

Tips: Klicka på bilder för att läsa mer på TS-webbutik

Förarbete
- Tvätta hela scootern, speciellt motorn där arbetet skall utföras.
- Koppla ur och ta bort batteriet.

Demontering - Minarellimotorer
1. Ta bort kylvätskepumpen
2. Lossa de tre muttrarna som driver kylpumpen och ta bort dem från svänghjulet.
3. Skruva loss muttern som låser svänghjulet på vevaxeln, ta loss svänghjulet med hjälp av svänghjulsavdragaren.
4. Ta bort spolarna ,pickupen och kablarna

Montering tändning


Bild 01
Gamla tändningen har jag demonterat tidigare


Bild 02
Gamla packningen monteras


Bild 03
Sedan Malossis bottenplatta
Den går ej att montera fel


Bild 04
Krysskilen har jag redan monterat på vevaxeln


Bild 05
Sedan ska rotorn monteras


Bild 06
Jag har låst variatorn på undersidan


Bild 07
Nu drar jag bara fast bulten lite men senare skall den dras till 30Nm


Bild 08
Sedan Statorn med kablage (kläm inte kabeln!)

Minnestips
Statorn = Statisk (står still)
Rotorn = Roterar (rör sig)
Dessa minnestips hjälper dig att komma ihåg vad som är vad
Det är samma sak som på elmotorer


Bild 09
Dra fast de tre bultarna lite grand

Justering förtändning med indikatorklocka


Bild 10
Montera indikatorklockan i tändstiftshålet
Jag skall nu söka upp övredödläget (Ö.D)


Bild 11
Jag vrider veven moturs tills visaren på klockan byter riktning


Bild 12
Nu har jag nått övre dödläget!
Då nollställer jag klockan


Bild 13
Jag fortsätter vrida veven moturs (varje varv på klockan är 1mm förtändning)
Tillverkaren rekommenderar 2,3 mm förtändning (se Tabell 1 nedan)


Tabell 1
Tillverkarens rekommenderade förtändning (2,3mm)

OBS! Gradvärdet som står i tabellen är värdet man läser av med en stroboskåplampa (verkliga förtändningen vid 4000rpm).
Det är INTE värdet man ställer in med en gradskiva.
(Tack för hjälpen Erik_ med att tyda Tabellen)!


Bild 14
Där har jag 2,3mm!


Bild15
Nu skall jag bara linjera markeringarna på rotorn och statorn


Bild 16
Dra åt bultarna ordentligt


Bild 17
Referensmarkeringarna på stator och rotor linjerade


Bild 18
Nu skall bulten dras till 30Nm
(jag har låst variatorn på undersidan igen)

Montering vattenpumpsdrivning


Bild 19
Plattan för vattenpumpsdrivningen monteras


Bild 20
Flytta över de tre bultarna för vattenpumpsdrivningen från gamla svänghjulet till nya plattan


Bild 21
En av tre bultar på plats
Sedan monterar man bara vattenpumpen med kåpan på vanligt sätt

CDI-inställning


Du kan göra vissa förändringar på tändningen med dessa tre switchar
______________________________________________________________
Switch 1 - trimmer LIM - varvtalsspärr används bara på 4-taktare
Läge 0 stryper vid 11500 rpm
Läge 1 stryper vid 11700 rpm
o.s.v till
Läge E som stryper vid 14300 rpm
Läge F (x) = ingen varvtalstrypning (används för 2-taktare)
______________________________________________________________
Switch 2 - trimmer offset - finjusterar förtändningen +/- i grader.
______________________________________________________________
Switch 3 - trimmer maps - välj läge för just din "setup".
______________________________________________________________

Länk till Malossis installationsanvisningar

Sedan krävs det praktiska test för att göra den sista finjusteringen av tändningen
Men det återkommer jag till senare

produkter i denna guide