Vald moped: Ingen modell vald

Välj mopedmodell - rätt delar direkt!

När du valt din moped kommer kategorier endast visa produkter som passar

Räkna ut hastighet med nya drev

Räkna ut (ungefärlig) hastighet vid drevbyte

Här kommer en drevguide som ni kan använda för att räkna ut ungefär hur mycket snabbare (eller långsammare) er växelmoped kommer gå med olika drev...

Observera att uträkningarna endast stämmer exakt för en oändligt stark moped som inte påverkas av luftmotstånd, rullmotstånd, vikt mm. (dvs. ingen moped). Men man får i alla fall en ungefärlig idé om vad mopeden kan ge med nya drev.

Lite grunder innan vi börjar räkna.

Dreven på din crossmoped fungerar precis som på en mångväxlad cykel (t.ex. mountainbike).
(Tyngre drev) Ett större drev fram eller mindre bak ger möjlig högre toppfart.
(Lättare drev) Ett mindre drev fram eller större drev bak ger lägre toppfart.
Precis som att en trampcykel blir jobbigare att trampa när man lägger i en högre växel kommer även er moped få det tyngre när ni byter till tyngre drev.


Dags att räkna lite (procenträkning) J

För att räkna ut en ungefärlig hastighet med nya drev behöver man veta följande saker om sin moped.
Hastigheten vid det varvtal man är intresserad av (ex. 55km/h vid 9000rpm). Storleken på de drev man har (ex. 12 fram och 65 bak). OBS! Detta är exempel och behöver inte stämma med någon moped.

Ex 1. Byte framdrev från 12- till 14-tandat

Vi börjar med att räkna ut förhållandet mellan dreven, dvs. hur många varv framdrevet måste snurra för att bakdrevet ska snurra ett varv.

För drevningen 12 fram och 65 bak, blir det 65/12= 5,417
(dvs. framdrevet måste snurra ca fem och ett halvt varv för att bakdrevet ska snurra ett varv).
Byter vi till 14 fram blir det 65/14= 4,643
(dvs. framdrevet måste snurra ca fyra och ett halvt varv för att bakdrevet ska snurra ett varv).
Skillnaden blir 5,417-4,643= 0,774
Vilket i procent blir (skillnaden delat på gamla utväxlingen) 0,774/5,417 = 0,1429 = 14%
Byter man från 12-tandat framdrev till 14-tandat när man ha ett 65-tandat bakdrev så blir procentuella skillnaden 14%

Gick mopeden i 55km/h innan bytet så kommer den nu gå ca 63km/h
(vid samma varvtal som den tidigare gick 55km/h). 55*1,14= 62,7

Hastigheten kommer dock troligtvis inte öka så mycket som 14% eftersom det blir tyngre för mopeden samt att luftmotstånd och friktion ökar med hastigheten. Det är inte säkert att mopeden orkar upp till samma maxvarv som innan.

Ex 2, Här byter vi bakdrevet från 65- till 53-tandat

För drevningen 12 fram och 65 bak, blir det 65/12= 5,417
(dvs. framdrevet måste snurra ca fem och ett halvt varv för att bakdrevet ska snurra ett varv).
Byter vi till 53 bak blir det 53/12= 4,417
(dvs. framdrevet måste snurra ca fyra och ett halvt varv för att bakdrevet ska snurra ett varv).
Skillnaden blir 5,417-4,417= 1
Vilket i procent blir (skillnaden delat på gamla utväxlingen) 1/5,417 = 0,184 = 18,4%
Byter man från 65-tandat bakdrev till 53-tandat när man ha ett 12-tandat framdrev så blir procentuella skillnaden 18,4%
Gick mopeden i 55km/h innan bytet så kommer den nu gå ca 65km/h
(vid samma varvtal som den tidigare gick 55km/h). 55*1,184= 65,12

Ex 3, Här byter vi båda dreven, från 12/65 till 14/53

För drevningen 12 fram och 65 bak, blir det 65/12= 5,417
(dvs framdrevet måste snurra ca fem och ett halvt varv för att bakdrevet ska snurra ett varv).
Byter vi till 14 fram och 53 bak blir det 53/14= 3,786
(dvs framdrevet måste snurra ca fyra varv för att bakdrevet ska snurra ett varv).
Skillnaden blir 5,417-3,786= 1,631
Vilket i procent blir (skillnaden delat på gamla utväxlingen) 1,631/5,417 = 0,301 = 30%
Byter man från 65-tandat bakdrev och 12-tandat fram till 53-tandat bak och 14 fram, så blir procentuella skillnaden 30%

Gick mopeden i 55km/h innan bytet så kommer den nu gå ca 72km/h
(vid samma varvtal som den tidigare gick 55km/h). 55*1,3= 71,5

Att tänka på:

Tyngre drev ger mopeden möjlighet att gå snabbare, men det kräver då att man har en tillräckligt stark motor för att kunna utnyttja nya dreven. Accelerationen kommer även påverkas (troligtvis negativt). Dvs precis som när du cyklar på en riktigt hög växel.
Lättare drev ger mopeden sänkt toppfart, men den kommer orka varva till ett högre varvtal.
Med ett par tester bör du kunna hitta de drev som passar bäst för just din setup och körstil
J

- Blev mycket text i denna guide, men det är inte så krångligt att räkna ut skillnaden på olika drev. Välj det exempel som passar dig och byt ut tandantalen i dreven mot dina drev. Ta ett steg i taget så ska det nog gå bra :P

- Danne.

produkter i denna guide