Vald moped: Ingen modell vald
Välj moped För rätt delar

När du valt kommer butiken visa delar för vald moped och universella produkter.

Varför startar inte mopeden?

Jag vet, det är tråkigt med felsökningsscheman...
Men de kan vara till stor hjälp eftersom man systematiskt utesluter felen. Det är ofta så att man tror det värsta först när man får problem. Moppen stannar det första du tänker "den skar" för det gjorde ju Johans moppe igår! Om man då "hals över huvud" börjar med att byta cylinder innan man kollat om man har soppatorsk kan man bli ganska ledsen...
Så ta dig tid att läsa detta felsökningsschema innan du gör något överilat!

Denna felsökningsguide är huvudsakligen utformad för 4-taktsscootrar som har startproblem.
Men den går även att ha som stöd vid all felsökning på alla mopeder med startproblem.
Felsökningsschemat är uppbyggt efter principen att du skall hitta ETT fel har du flera fel kan du få börja om i felsökningschemat!

Felsökningstips
- Startteknik om du är osäker på elstarten kanske pga dåligt batteri - Kicka istället!
- Gör felsökningen i den ordning som jag beskrivit! (jag utesluter de enklaste felen först)

När uppkom felet?
Tänk tillbaka till när problemet startade lösningen finns kanske där?

Till exempel
1. Regnade det när du var ute och körde?
2. Hade du kört på fullgas i en längre tid?
3. Har du precis tankat?
4. Stuntade du och ramlade?
5. Har du ändrat något på scootern?
6. o.s.v

Detta bör du kontrollera
1. Har du har du ändrat på något på mopeden nyligen?
2. Gjorde du något speciellet med mopeden när du fick startproblem?
3. Går startmotorn runt?
4. Är det gnista på tändstiftet?
5. Kommer det bensin till förgasaren?
6. Kommer det bensin till tändstiftet?
7. Har motorn kompression?

Om du kontrollerat ovanstående och scootern ändå inte startar får vi börja vår felsökning...


Här startar felsökningen

Steg 1 - Går startmotorn runt?

NEJ Startmotorn går ej runt
Kolla detta
1.1 - Att du inte glömt slå på startnyckeln
1.2 - Håller du in bromshandtaget när du försöker starta?
Kolla att bromsljuset tänds om inte testa andra bromshandtaget och försök starta.
Länk: Felsökning bromshandtag
1.3 - Att sidostödet ej är nere kolla även avkännare för stödet under scootern
Länk: Felsökning avkännare sidostöd
1.4 - Att huvudsäkring är hel (sitter oftast nere vid batteriet och är oftast på 10 Amp)
Länk: Bild på huvudsäkring
Tips
- Lyser bromsljuset när du bromsar så är säkringen OK
- Eller om tutan fungerar så är säkringen OK
- Moppen går att kicka igång även om säkringen är trasig
1.5 - Kontrollera batterispänningen samt att kablar sitter fast på batteriet
Länk: Mäta batterispänningen
Tips
- Moppen går att kicka igång fast batteriet är slut
1.6 - Att kablar från startnyckel till CDI mm inte lossnat
1.7 - Startmotorn "hugger i" men orkar ej dra runt. (Motorn kan ha skurit gå till Steg 6)

Mer långsökta fel
1.8 - Trasig CDI
Länk: Felsökning CDI
1.9 - Trasig tändplatta
Länk: Felsökning tändplatta
1.10 - Trasigt startrelä (bör då starta när du kickar)
Länk: Felsökning på startrelä

JA Startmotorn går runt
Kolla detta
1.11 - Startmotorn låter svagare än normalt - Kicka! (ladda batteriet)
1.12 - Det "surrar/klickar" bara från startmotorn - Kicka! (ladda batteriet)

Tips
Länk: Startmotor underhåll
Länk: Youtubeklipp kontrollera om batteriladdningen fungerar Metod 1 om du saknar ett mätinstrument
Länk: Youtubeklipp kontrollera om batteriladdningen fungerar Metod 2 om du har ett mätinstrument

Nej den startar fortfarande inte! Gå till Steg 2


Steg 2 - Är det gnista på tändstiftet?

2.1 - Lossa tändstiftet och kolla
Länk: Kontrollera tändstiftet
Tips - Kontrollera först
- att tändstiftet är helt (inga sprickor)
- att tändstiftet har rätt elektrådavstånd
- att du har rätt tändstift

JA Stark gnista! Gå till Steg 3

JA Men svag gnista!
2.2 - Byt tändstift
2.3 - Ställ ventilerna (endast 4-takt naturligtvis)
Länk: Youtubeklipp justera ventilspel
Tips
- Testa att spruta lite "startgas" i luftfiltret eller direkt i insuget
Om detta inte löser problemet gå till "Mer långsökta fel"

NEJ Ingen gnista - Kolla detta
2.4 - Att tändkabeln sitter som den ska på tändstiftet
2.5 - Att det ej finns sprickor på tändkabel och tändspole
2.6 - Att kablage ej lossnat från tändspole, CDI och tändningslås
Byt tändstift innan du går vidare med felsökningen
2.7 - Kontrollera att jorden är OK (jordnings pkt i ramen)

Tips
- Lossa "Cut out"/dödarkabeln på CDI´n
- Kolla denna för att se hur du lossar dödarkabeln på CDI´n
Länk: CDI

Mer långsökta fel
2.8 - Att tändspole,tändkabel och tändhatt är trasiga
Länk: Felsökning tändspole m.m.
Tips
- Montera en racingtändspole för en starkare gnista
Länk: Youtubeklipp montera racingtändspole
2.9 - Att tändplattan är trasig
Länk: Felsökning tändplatta
2.10 - CDI´n är trasig
Går inte att mäta upp en CDI på säkert sätt testa med ny är enklast
Men kolla länken nedan ifall du vill testa mäta
Länk: Felsökning CDI

Startar fortfarande inte? Jaha då får du nog börja ställa lite frågor i felsökningsforumet på TSR


Steg 3 - Kommer det bensin till förgasaren?

NEJ det kommer inget bränsle till förgasaren - Kolla detta
3.1 - Kontrollera att bensinfilter och slangar ej är igentäppta
Länk: Bild på bränslesystem (bensinens väg från tank till förgasare)
3.2 - Kontrollera bensinkranen
Länk: Youtubeklipp kontrollera vacuumstyrd bensinkran

JA det kommer bränsle till förgasaren - Kolla detta
3.3 - Rengör förgasaren
3.4 - Kontrollera på en sprängskiss över förgasaren att alla delar sitter rätt

Startar fortfarande inte? Då får du nog börja ställa lite frågor i felsökningsforumet  på TSR


Steg 4 - Kommer det bensin till tändstiftet?

NEJ!
4.0 - Rengör förgasaren Länk: Rengöra CVK förgasare

JA! Perfekt!
Länk: Bild på "perfekt" tändstift
Kolla
4.1 - Att du inte har gammal bensin
4.2 - Att du inte har vatten i förgasaren/bensinen
Misstänker du ovanstående töm ur och byt bensin

Gå sedan till Steg 5

JA! Men för blött!
4.3 - Kontrollera om chocken fastnat i öppet läge
Länk: Kontrollera din automatchoke
4.4 - Justera choken
Länk: Youtubeklipp justera din automatchoke
4.5 - Kontrollera att nålventilen i förgasaren stänger som den skall
Länk: bild på nålventil
Tips - För att vädra ur cylindern efter den blivit "sur"
Alt.1 Demontera och torka av tändstiftet och kör sedan en stund med elstarten
Alt.2 Låt moppen stå ett par timmar för att vädra ut bensinångorna


Steg 5 - Har motorn kompression?

Kontrollera genom
5.1 - att ta bort tändstiftet och kolla att det "blåser" ur tändstiftshålet när du försöker starta med startmotor eller kicken
Tips
- Orkar du inte hålla kvar tummen i tändstiftshålet när du drar runt elstarten är kompressionen OK
5.2 - att använda en kompressionsmätare (äger du en sådan behöver du förmodligen ej hjälp med felsökningen)
Länk: Bild på kompressionsmätare

NEJ - Kolla detta
5.3 - Kolla om kolven spruckit
5.4 - Kolla om ventilerna är "brända" eller står öppna (endast 4-takt)
5.5 - Kolla om reedventier är hela (endast vissa 2-taktare)

Ja
5.6 - Kolla om avgasröret är igentäppt

Startar fortfarande inte? Jaha då får du nog börja ställa lite frågor i felsökningsforumet på TSR


Steg 6 - Skurit/värmenypt

Inte så vanligt på 4-takt om du har motorolja i motorn.
Vanligare på 2-takt om du har felaktig olje-/bränsleblandning.

Hur vet man att den skurit?
6.1 - Kicken går ej att trampa ned.

Kolla då
6.2 - Öppna variatorkåpan kolla att allt sitter som de ska (kickaxel,kickdrev och bendixdrev)
6.3 - Ta sedan loss toppen och cylinder och kontrollera dessa.

Övrigt
Länk: Byte cylinder/topp 4-takt
Länk: Byte cylinder 2-takt Peugeot SPF LC
Länk: Youtubeklipp byte cylinder 2-takt Peugeot Vivacity AC

Startar fortfarande inte? Ja, då får du nog börja ställa lite frågor i felsökningsforumet på Twostrokerider.se

Felsökningsguiden är gjord av HasSse666 på Twostrokerider.se

produkter i denna guide